Om mig

Som konstnärlig ledare på Månteatern så ser jag det som mitt största ansvar att skapa de bästa förutsättningarna för en teater där alla medarbetare bidrar till den konstnärliga utvecklingen och där vi vågar utmana varandra så vi tillsammans kan utveckla och nå vår fulla potential. Ledarskapsfrågor och arbetsmiljöutveckling är på många sätt gemensamma för de enskilda produktionerna och teatern som helhet. Jag vill att vi ska våga pusha oss själva – våga hoppa – samtidigt som vi känner tillit och förtroende för varandra.

Unga människor har rätt att få ta del av scenkonst, oavsett bakgrund, livsförutsättningar eller boplats. Ibland krävs en pedagogisk insats för att sänka tröskeln till teatern. Som facilitator och workshopledare har jag utvecklat och hållit i ett stort antal workshops för barn, unga och vuxna. Det kan handla både om att få igång deras eget skapande eller samtal kring en konstnärlig upplevelse.

Som en del av min pedagogiska gärning har jag drivit en teaterskola för barn i London, undervisat i regi och skådespeleri för vuxna, startat upp den pedagogiska avdelningen vid Malmö Stadsteater samt drivit musikteaterkollo i samarbete med Mejeriets Musikskola.